fimages/header_General.jpg (47598 bytes)

قهرمانان ملی ایران

اینها سخنانی از نادرشاه افشار قهرمان ملی ایران است:

تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم .

باید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینم، همیشه به دنبال نوری بودم، نوری برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان ، چه بلای دهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی؛ این تنها نیروی است که از اعماق و جودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی و اینگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به امید سرفرازی ملتی بزرگ .

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است.

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید .

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود .

وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شده ای شمشیر و عمل تو ماندگار می شود چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادی اشان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند . پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند. و آنان خواهند آموخت آزادی اشان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند .

شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است .

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است .

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است .

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم .

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم .

کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند انتقام از خراب کننده و ندای از درونم می گفت برخیز ایران تو را فراخوانده است و برخواستم .

 


 

داریوش بزرگ کورش کبیر نادر شاه افشار
سردار اسعد بختیاری - قهرمان استقرار مشروطه صمصام السلطنه بختیاری - قهرمان اسقرار مشروطه حسن صباح
لطفعلی خان زند آرش کمانگیر کاوه آهنگر
آریو برزن شیخ احمد روحی کرمانی (نویسنده) رستم دستان
فردوسی توسی حاج میرزا نصرالله - ملک المتکلمین میرزا تقی خان امیرکبیر
رستم فرخزاد سورن (سورنا) دوره اشکانیان پهلوان عبدالرزاق باشتینی
مازیار طبرستانی بابک خرم دین ابومسلم خراسانی
یعقوب لیث صفار شیخ خلیفه مازندرانی (نخستین رهبر سربداران) رضا شاه
شاه عباس صفوی سید محمد طباطبائی اوزون حسن
میرزا آقاخان کرمانی باقرخان سالار ملی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی
میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل میرزا حسن خان خبیرالملک (نویسنده) دکتر محمد مصدق
سید جمال واعظ اصفهانی شاه اسماعیل صفوی سلطان جلال الدین خوارزمشاه
ثقة الاسلام تبریزی سید عبدالله بهبهانی ستارخان سردار ملی

 

پرچم ايران - نقشه ايران - مردم شناسي - آب و هوا - موقعيت جغرافيائي - 3000 قبل از ميلاد تا زمان معاصر - علوم و فنون

فرهنگ و هنر - تاريخ و جغرافي - بياموزيم - تماس با ما - درباره ما - صفحه اول