fimages/header_General.jpg (47598 bytes)

soldiers.gif (290387 bytes)

 

کـجايـند سربازان غـيور و شـجاعـي که سـلحـشورانه از مرز و بوم ايران زميـن دفاع کردند؟ کـجايـند آنان که در راه حـراست از فرهـنگ و تـمـدن وطـنـشان از جـان مايـه گـذاشـتـند؟

اگـر به کـتابخـانه ها و مـنابع اطـلاعـاتي ديگـر سـر زده باشـيد، قـطعـاً از خلاء عـظيـم اطـلاعـات در باب فـرهـنگ، هـنر و تمدن ايران شگـفت زده شده ايد.  تـنهـا مـطالبـي که در اين زميـنه يافـت مي شود، مدخـلـهاي نه چـندان جامع دايرة المعـارفهـا درباره تاريخ پرشکـوه ايران است که البـته مـطلوب است ولي به هـيچ عـنوان کافـي نـيست.  تاريخ ايران صرفا سـرگـذشت صعـود و سقوط سلسلـه هاي پادشاهـي نـيست.  داستان و حکـايت پـيروزي ها و شکـستهـاي آنهـا نيـست.  تاريخ ايران بايد بـيانگر شکـوه و جـلال فرهـنگ و هـنر و عـلوم ايران زمـين باشد. 

با خواندن منابع موجود تا چه حـد مي توان بر احـوال شاعـران وطن وقـوف و آگاهـي يافـت؟  آيا غـربـيان و نسل جـوان ايراني اين مشاهـير را مي شناسند و مي دانـند که اينـان از تـبار ايراني بودند؟  مگـر کم در وصف بوعـلي سيـنا مي خـوانـيم و مي شنويم که او را دانـشمندي عـرب مي نامند؟  چـند نفـر اطـلاع دارند که " رازي " دانـشمند برجـسته ايراني، کاشف الکـل بوده است؟ آيا کسي از معـادلات رياضـي که حـکـيم عـمر خـيام واضع آن بود مطلع است؟

امروزه حکـايت " حـقوق بشر " در هـر کوي و برزني شنـيده مي شود.  چـه تعـداد مي دانند که چـه حکـومتي براي نخـستيـن بار منـشور حـقوق بشـر را وضع کرد؟  آيا مي دانستـيد که کـوروش کـبير، اين بزرگـمرد تاريخ، حـدود 2600 سال پـيش به هـنگام فتح بابل با رعـايت حقوق اقـليتهـاي ديني، بويـژه يهـوديان، آنان را از اسارت نجـات داد و باني حـقوق بشـر به مفـهـوم واقـعي کلمه شد؟  جـهانيان امروزه به اين موضوع اهـميت دادند و آنچه بر سر در مقـر اروپايي سازمان ملل متحـد در شهـر ژنو سوئيس آمده شاهـد اين حـقـيقت تاريخي است.  امروزه هـر زبان از بـيمه، حق بـيکـاري، و ناتواني هاي جسمي و سوانح شغـلي صحبت به ميان مي آيد، بايد بياد آوريم داريوش کـبير را که به هـنگـام ساخـت ابـنيه مهـمي چـون پـرسپـوليس و آپادانا دستور داد اين بـيمه ها براي معـماران و کـارگـران برقـرار شود.  مايه شگفـتي خواهـد بود اگـر بدانـيم داريـوش کـبير نخـستين پادشاهـي بود که دستور داد براي زنان باردار مزاياي ويـژه در نـظر گـرفته شود و هـمگـان از پـوشـش بيمه بـيکاري و انواع حوادث و سوانح برخوردار شوند. 

کوتاهـي و قـصور ماست اگـر شمار بسيار اندکـي از اين حـقايق تاريخي آگـاهـند.  در غـرب وجود مـنابع و مراجع بـسيار متـنوع، برگـذاري انواع سمينارها و گردهمايي ها و ساخت فيلمهاي سينمايي يا ويديويي که به آساني و با هـزينه بسيار کم در اختيار همگان قرار دارد، باعـث شده هـيـچ نکته و حقيقت تاريخي غـرب، ناگـفته و مکـتوم نماند.  ايرانيان نيز بايد چـنين کنند.  گويـيم که ما با مراجعـه به اينترنت مي توان دريافت که خوشبختانه سايتهاي متعـدد اطلاع رساني دربارهً ايران و ايراني ايجاد شده است.  اين امر از وقوف و شناخت ملت ايران بروجود مشکـل و تلاش براي رفع آن حکـايت دارد. 

مشکـل اصلي، اما، در اين سايتهـا جامع و مانع نبودن و وجود آگـهـي هاي تبـليغـاتي متعـدد است.  ما بدون اينکه هـيچـگونه وابستگـي سياسي و ديـني، يا انگـيزه هاي کاسب کارانه داشته باشيم، کوشـيده ايم با ايجاد سايت فـرهـنگسرا در جـهـت برطرف کردن اين خـلا حرکت کـنـيم. در مواردي از بعـضي سايتهـا بهـره گـرفته ايم، که نام آنهـا را ذکر کرده ايم.  در اينجا صميمانه از زحـمات کـليه کساني که در اين راه ياور ما بوده اند تـشکـر مي کنـيم.  پـيشاپـيش از کساني که با ارسال مطالب و منابع جديد ما را در به روز کردن اطلاعـات ياري مي کنند سپاسگـزاري مي کنـيم. 

 

The picture of button in persian

 

فرهنگ و هنر - تاريخ و جغرافي - بياموزيم - تماس با ما - درباره ما - صفحه اول