گالري اسکناس

اين صفحه داراي تعداد زيادي عکس مي باشد لطفا کمي صبر کنيد


اسکناسهايي که هم اکنون در ايران رايج است

براي ديدن پشت اسکناسها لطفا
Mouse
خود را بر روي آنها حرکت دهيد 

 

  


اسکناسهاي قديمي


تاريخ چاپ 1981 ميلادي

صفحه بعد

پرچم ايران - نقشه ايران - مردم شناسي - آب و هوا - موقعيت جغرافيائي - 3000 قبل از ميلاد تا زمان معاصر - علوم و فنون

فرهنگ و هنر - تاريخ و جغرافي - بياموزيم - تماس با ما - درباره ما - صفحه اول