فـرهـنـگـسـرا

مهدي اخوان ثالث

بي سنگر

خفته

ارمغان فرشته

نغمه همدرد

ياد

نظاره

باغ من

در ميكده

سترون

شعر

مشعل خاموش

فرياد

فراموش

سگ ها و گرگ ها

سه شب

اينچنين لحظه ها

زمستان

مرداب

قصه اي از شب

اندوه

بيمار

گرگ هار

روشني

لحظه

جرقه

سرود پناهنده

پاسخ

آب و آتش

داوري

فسانه

چاووشي

آواز كرك

پند

پرنده اي در دوزخ

لحظه ديدار

به مهتابي كه بر گورستان مي تابيد

براي دختركم لاله و آقاي مينا

منظومه شكار

هر جا دلم بخواهد

 

پرچم ايران - نقشه ايران - مردم شناسي - آب و هوا - موقعيت جغرافيائي - 3000 قبل از ميلاد تا زمان معاصر - علوم و فنون

فرهنگ و هنر - تاريخ و جغرافي - بياموزيم - تماس با ما - درباره ما - صفحه اول