سرود ملی ای ایران با صدای استاد بنان

 

فرهنگسرا به استقبال نوروز می رود. سال 7031 آریائی، برابر با سال 3748 زرتشتی، برابر با سال 2569 پارسی، برابر با سال 1389 خورشیدی

فرهنگسرا تارنمايي است غير انتفاعي، براي معرفي اقوام، فرهنگ و تاريخ پر افتخار 2500 ساله ايران زمين؛ اطلاعات اين تارنما از منابع و کتابهاي مختلف جمع آوري شده است. فرهنگسرا با وجود اينکه اطلاعاتي درباره اديان و مذاهب مختلف در ايران در اختيار کاربران قرار ميدهد، به هيچ وجه به دين و سياست خاصي گرايش و وابستگي ندارد. اين تارنما هديه اي است به تمامي ايرانيان در سراسر دنيا. خواهشمنديم در اين راه ما را با راهنماييها و اطلاعات خود ياري فرمائيد.   

 
 

بختياريها
Bakhtiaris

بند بندم در ره عشق وطن                         مر سراید این سرود ممتحن
تا که از ایران و ایرانیست نام                       جان من بادا فدای هر کدام
زنده ام یا مرده ام در هر زمان                          از وطن رو برنگردانم بران

 
تاریخچه تکامل پرچم ایران         -        تاریخچه امامزاده ها در ایران         -      این نشان قدرت است     -    قهرمانان ایران    -    گردآوری برنامه گل ها توسط خانم جین لویسون

 

 

 

 

   
   

    
 

 

 

سایت فرهنگسرا را به دوستان خود معرفی کنید.
Introduce Farhangsara to your friends

 
 
Farhangsara.com is a Non-Profit Cultural Web Site to Introduce the proud Culture and rich Heritage of 2500 Years of Iranian History and its People. Although Farhangsara.com will attempt to provide information about Iranian Religions, it is not supporting, propagating or defending any specific brand of religion or politics. Farhangsara has no political, religious or commercial affiliations and is not for profit nor does it realize any monetary gain from its use or distribution.